Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO niesyzyfoweprace.pl

 

 • 1. DEFINICJE

 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów

Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w ramach sklepu internetowego niesyzyfoweprace.pl

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego niesyzyfoweprace.pl

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem niesyzyfoweprace.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

Sprzedawca i Usługodawca – oznacza przedsiębiorcę Karolina Smarzyńska – Niesyzyfoweprace z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. B. Chrobrego 6/3, 58-300 Wałbrzych, NIP 8863028528, adres korespondencji elektronicznej: niesyzyfoweprace@gmail.com.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza Witryny internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie niesyzyfoweprace.pl.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Karolina Smarzyńska – Niesyzyfoweprace ul. B. Chrobrego 6/3, 58-300 Wałbrzych, NIP 8863028528, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

 

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem niesyzyfoweprace.pl.

2.2. Sklep internetowy działający pod adresem niesyzyfoweprace.pl prowadzony jest przez Karolina Smarzyńska – Niesyzyfoweprace ul. B. Chrobrego 6/3, 58-300 Wałbrzych, NIP 8863028528.

2.3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę niesyzyfoweprace.pl

2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 2.5. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego niesyzyfoweprace.pl jest dostępny dla każdego w każdym czasie.

2.6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

2.7. Oferta dotycząca kolekcji sezonowych zawarta na stronie sklepu internetowego ważna jest do wyczerpania zapasów.

2.8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

2.9. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem towaru, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

2.10. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

2.11. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym w przeciągu 3 dni roboczych.

2.12. Dostępne formy płatności: BLIK, Szybkie przelewy online, PayPal, Przelew bankowy.

2.13. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż ręcznie wytwarzanych towarów z kamieni naturalnych i szklanych koralików. Ponieważ pojedyncze kamienie naturalne i szklane koraliki różnią się między sobą wielkością, kształtem i odcieniem koloru każdy towar posiada unikalny wygląd. Mając to na uwadze, poszczególne realizacje tych samych towarów mogą różnić się od siebie. W związku z powyższym zdjęcia towaru zamieszczone w sklepie mają charakter poglądowy, który w możliwie najdokładniejszym stopniu ma zobrazować wygląd końcowego towaru. Realizując zakup towaru klient akceptuje ten fakt.

2.14 Sklep nie prowadzi moderacji opinii, wyświetlane są wszystkie dodane komentarze, także od niezalogowanych klientów.

 

 • 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

3.1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego.

3.2. Zamówienia może dokonać Klient, który poda dane wymagane do realizacji zamówienia lub posiada swoje konto w sklepie internetowym.

3.3. Zarejestrowany użytkownik (posiadający konto) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie – bez konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia w tym archiwalne (zrealizowane), wprowadzania zmian lub anulowania złożonego zamówienia, które nie zostało przekazane do realizacji, zmiany adresu wysyłki.

 3.4. Można złożyć jednorazowe zamówienie bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym.

3.5. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.

3.6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.7. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostarczenia przesyłki, której koszty doliczane są do wartości zamówienia. Koszt dostarczenia zamówionego towaru wraz z kosztami przesyłki ponosi Klient.

3.8. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.9. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy (potwierdzenie zamówienia).

3.10. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym telefonicznie lub e-mail.

 

 • 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ - DOSTAWA I CZAS REALIZACJI

 

4.1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki.

4.2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 11:00 do 17:00.

4.3. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).

4.4. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.

4.5. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 14 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto w przypadku zwykłego przelewu bankowego lub też od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji w przypadku płatności systemem Paypal lub Płatności Shoper.

4.6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4.7. Dane do przelewu: Karolina Smarzyńska, numer konta: 87 1090 2271 0000 0001 5496 8725, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

4.8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561..

4.9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Haffnera 6, 81-717 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

4.10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności PayPal jest PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

4.11. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

4.12. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone i pakowane głównie w kartonik, papier, oraz wypełniacze. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. W przypadku widocznych istotnych uszkodzeń, Klient nie powinien odebrać przesyłki, należy wtedy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.

4.13. Faktura wysyłana jest drogą mailową na wskazany przez klienta adres mailowy.

 

 • 5. WARUNKI REKLAMACJI

 

5.1. Każda rzecz kupiona w Sklepie internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową.

5.2. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

5.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową. W przypadku złożenia reklamacji, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

5.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, zostaną zastosowane reguły określone w przepisach prawa. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia i następnie w przypadku zasadności na swój koszt wyśle do Klienta towar pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru wraz z kosztami przesyłki. W przypadku, gdy Sprzedający dokonuje zwrotu ceny za wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia, Sprzedający zwróci Klientowi również koszty wysyłki towarów ze sklepu do Klienta, jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu. Za wspólną zgodą Klienta oraz Sprzedającego możliwa jest także, wymiana reklamowanego towaru na inne dostępne w sklepie towary.

5.5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu Towaru. Biorąc pod uwagę specyfikę oferowanych towarów, brak podstaw do reklamacji dotyczy również różnic w rozmiarze, kształcie lub kolorze użytych w towarze materiałów względem zdjęć towaru na stronie.

 

 • 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT

 

6.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Wyjątkiem są towary personalizowane w zakresie wykraczającym poza dostępne w sklepie warianty.

6.2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy.

6.3. Zwracany towar wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu, należy odesłać na adres: ul. Bł. Edyty Stein 2-4/6, 50-322 Wrocław.

6.4. Formularz odstąpienia stanowi załącznik do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

6.5. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że Towar nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem).

6.6. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany Towar, wraz z kosztami przesyłki.

6.7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

 • 7. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 

7.1. Sklep internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

7.2. Sklep internetowy dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

7.2.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

7.2.2. zwrotu towaru przez Konsumenta (odstąpienie od umowy), w tym przypadku Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

7.2.3. uznania reklamacji lub braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny.

7.3. Sklep internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. rachunek bankowy Konsumenta – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli:

7.4.1. pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego,

7.4.2. gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu,

7.4.3. jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

 • 8. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

8.1. Marka Niesyzyfoweprace prowadzi sprzedaż towarów poprzez sklep internetowy niesyzyfoweprace.pl

8.2. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

8.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych.

8.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

8.4.1. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego jedynie dla własnego użytku osobistego,

8.4.2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

8.4.3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa np. propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich,

8.4.4. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

8.5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego na adres: niesyzyfoweprace@gmail.com W zawiadomieniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 • 9. DANE OSOBOWE

 

9.1. Karolina Smarzyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Smarzyńska – Niesyzyfoweprace z siedzibą w Wałbrzychu (58-300), przy ul. B. Chrobrego 6/3, NIP 8863028528, REGON 526003729, jest administratorem danych osobowych Klientów i przetwarza dane osobowe uzyskane za pośrednictwem strony internetowej: niesyzyfoweprace.pl, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem RODO".

9.2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności na stronie niesyzyfoweprace.pl

9.3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią wskazanych powyżej dokumentów.

 

 • 10. NEWSLETTER

 

10.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto" (odnośnik „Newsletter"). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) sklepu internetowego niesyzyfoweprace.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez sklep internetowy w imieniu własnym i na zlecenie osób trzecich.

10.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto" (odnośnik Newsletter).

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie sklepu internetowego.

11.2. Regulamin dotychczasowy dostępny jest w wersji archiwalnej na stronie sklepu internetowego.

11.3. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy Karolina Smarzyńska – Niesyzyfoweprace a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o prawach konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl